Certifikáty

certifikat_czCertifikace systému managementu organizace (tj. jejího systému řízení) podle ISO 9001 přináší organizacím zvýšení důvěryhodnosti skrz mezinárodně uznávaný certifikát. Jedná se však o nepovinnou aktivitu. Platnost certifikátu jsou 3 roky (během kterých se provádí kontrolní/dozorové audity), a pak je třeba absolvovat další (recertifikační) audit. Certifikace mohou využít jakékoliv společnosti zabývající se výrobou, distribucí nebo servisem.

Většina významných odběratelů vyžaduje, aby jejich dodavatelé měli v držení certifikát ISO 9001. Kromě toho mnoho studií ukázalo na znatelné finanční benefity, plynoucí z držení certifikátu 9001. Roku 2011 britská certifikační agentura (British Assessment Bureau) ukázala, že 44% jejich klientů získalo novou zakázku, stejně tak další společnosti poskytující certifikát zaznamenaly značné nárůsty obchodů jejich klientů, oproti necertifikovaným společnostem.

pojistka-ad-q-sPojištění odpovědnosti za škodu  kryje  náklady na nároky třetích osob, za které jsme právně zodpovědní. Nemusí jít jen o škodu zaviněnou naší nedbalostí nebo porušením právní povinnosti. V řadě případů odpovídáme za škodu bez ohledu na zavinění (tzv. objektivní odpovědnost)Specifickou částí za škodu vůči třetím stranám je odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem, případě vadnou prací po jejím předání. Náš výrobek může následkem materiálové nebo konstrukční vady přestat plnit svoji funkci a způsobit škodu. Předmětem pojištění není poškozený výrobek (zmetek), ale škoda, kterou způsobí.

Top